فهرست آثار اخیر

نمونه کارهای ما

  • همه
  • بسته بندی
  • تجاری سازی
  • رابط کاربری
  • طراحی محصول
کسب و کار کوچک

بسته بندی, طراحی محصول

کسب و کار کوچک

بطری های مدرن

بسته بندی, تجاری سازی

بطری های مدرن

یک پرش

رابط کاربری, طراحی محصول

یک پرش

گروه A.K.T

بسته بندی, تجاری سازی

گروه A.K.T

گروه مهندسی توسعه بازار

بسته بندی, طراحی محصول

گروه مهندسی توسعه بازار

آسمان هقتم

تجاری سازی, رابط کاربری

آسمان هقتم

بهینه سازی بالا

بسته بندی, طراحی محصول

بهینه سازی بالا

درمان یخ

رابط کاربری, طراحی محصول

درمان یخ